Prace wykończeniowe

19.06.2017

Wszystkie domki już stoją i są przykryte dachami, więc czas na prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, oraz związane z otoczeniom domków i placem rekreacyjnym.